طرف تو مصاحبه‌ش گفت: ما یه انگشت داریم اونم برای آمریکا و انگلیسه :)) ولی نگفت کدوم انگشت :))
ها؟ :)))))) ‎- Makhmal
واسه کجای آمریکا و انگلیس ؟ :))) ‎- رضا
اینم اشاره نکرد :)) ‎- وحید معمولی
@vahid منظورش حتما واسه چشم بوده :دی ‎- رضا