طرف تو مصاحبه‌ش گفت: ما یه انگشت داریم اونم برای آمریکا و انگلیسه :)) ولی نگفت کدوم انگشت :))
ها؟ :)))))) ‎· Makhmal
واسه کجای آمریکا و انگلیس ؟ :))) ‎· رضا
اینم اشاره نکرد :)) ‎· وحید معمولی
@vahid منظورش حتما واسه چشم بوده :دی ‎· رضا