امیدوارم نوین هم رای بیاره حداقل دو نفر از قبلی‌ها حذف شن