از دست‌فروش‌های عزیز خواهش می‌کنیم غیر از جوراب چیزای دیگه هم بفروشن