اگه نمیزنید اجازه بدید بگم به نظرم عارف در حد ریاست مجلس نیست، همون لاریجانی باشه بهتره