امیدوارم با تغییر ترکیب مجلس دیگه شاهد اون تندروی‌ها نباشیم و طوری نباشه که این‌بار از اونور بوم بیوفتیم. ببینیم چه می‌کنید اصلاح طلبان عزیز