لامصبا خب چی میشه تو هر انتخاباتی اینطوری رای بدید و فضای سیاسی مملکت هیجانی بشه؟