چرا بلیت هواپیمای یه مسیر برای یه شرکت و یه مدل هواپیما و یه کلاس دو قیمته؟ بر چه اساسیه این قیمت؟
ساعت حرکت ‎· mostafa
چه ربطی داره؟ :)) ‎· وحید معمولی
ساعت حرکت صبح معمولا گرونتره ‎· mostafa
ساعت حرکت هم نیست چون من با یه شماره پرواز هم قیمتای مختلف گرفتم ‎· Noosha
عجب. نمیدونستم اینو ‎· وحید معمولی
من دو ماه پیش یه پرواز رو از 140 تا 186 قیمت گرفتم بعد خود متصدی فروش می گفت همینجوری تو سیستم نگاه می کنی قیمتا داره لحظه ای عوض میشه :)) ‎· Noosha
قشنگ گند زدن به قیمتا. هیشکی نمیدونه چه خبره ‎· وحید معمولی
واقعا به نظرت ساعت حرکت ربطی نداره؟ خب بعضی ساعتا متقاضی ش بیشتره ‎· Assal
نه جدی به این مورد فکر نکرده بودم. تازه میفهمم این قضیه رو ‎· وحید معمولی