User avatar

چرا بلیت هواپیمای یه مسیر برای یه شرکت و یه مدل هواپیما و یه کلاس دو قیمته؟ بر چه اساسیه این قیمت؟

Comment

ساعت حرکت

 ‎· mostafa
Comment

چه ربطی داره؟ :))

 ‎· وحید معمولی
Comment

ساعت حرکت صبح معمولا گرونتره

 ‎· mostafa
Comment

ساعت حرکت هم نیست چون من با یه شماره پرواز هم قیمتای مختلف گرفتم

 ‎· Noosha
Comment

عجب. نمیدونستم اینو

 ‎· وحید معمولی
Comment

من دو ماه پیش یه پرواز رو از 140 تا 186 قیمت گرفتم بعد خود متصدی فروش می گفت همینجوری تو سیستم نگاه می کنی قیمتا داره لحظه ای عوض میشه :))

 ‎· Noosha
Comment

قشنگ گند زدن به قیمتا. هیشکی نمیدونه چه خبره

 ‎· وحید معمولی
Comment

واقعا به نظرت ساعت حرکت ربطی نداره؟ خب بعضی ساعتا متقاضی ش بیشتره

 ‎· Assal
Comment

نه جدی به این مورد فکر نکرده بودم. تازه میفهمم این قضیه رو

 ‎· وحید معمولی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10