مثلن تبریز - تهران آتا بوئینگ ام‌دی به بلیت ۱۲۱ هزار تومنی داره یه بلیت ۱۶۰ هزار تومنی. کلاس هردو هم اکونومیه