بالاخره اینا مردم این مملکت هستن یا نه؟ نظر اینا محترمه یا نه؟ چون نظرشون با نظر شخص شما منطبق نیست پس هماهنگ با اجانب هستن؟