مضنه‌ی قالیشویی متری ۳ تومنه دوستان. کی بود می‌گفت قالی ۱۲ متری ۸ تومنه؟ ۱۲ متری میشه ۳۶ تومن
كجا هشت تومنه؟ :)) ‎- بــــــــــاران!
اینجا این دوستمون گفتن :)) https://mokum.place/vahid/309104 ‎- وحید معمولی
مابه التفاوتشو از خودش میگیرم :دی ‎- وحید معمولی
خو جاى فيد بايد زنگ ميزدى چندجا مى پرسيدى :)) تازه من فكر مى كنم تهران گرونتر هم باشه ‎- بــــــــــاران!