ولی اینا هیچ‌کدوم دلیل نمیشه که ۳ تا انسان بدون محاکمه عادلانه سال‌ها حصر بشن و یک‌جانبه فقط علیه‌شون تبلیغات منفی صورت بگیره