آقا تا دیروز که سامسونگ ابزار شنود و جاسوسی بود پس چرا این نماینده ها سامسونگ دارن؟‌:)) https://t.co/Cnv3QGrIZC