User avatar

آقا تا دیروز که سامسونگ ابزار شنود و جاسوسی بود پس چرا این نماینده ها سامسونگ دارن؟‌:)) https://t.co/Cnv3QGrIZC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10