User avatar

این انتخابات کارت زرد مردم بود به دولت؟‌:)) نخندونید ما رو تو رو خدا

Comment

این حرفا رو نزنن چه کنن؟ بگن گلابیاری کردیم بیرونمون کردن؟

 ‎· Myri∂m
Comment

دست پیش رو گرفتن که پس نیوفتن

 ‎· وحید معمولی
Comment

کی گفته؟! لابد کوچک زاده و رسایی! اگه این حرفهای احمقانه رو نمی زدن که حال و روزشون این نبود :))))

 ‎· همصدا
Comment

نه اونا نگفتن. یکی که خودشو دکتر میدونه و کانال تلگرام داره

 ‎· وحید معمولی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10