این انتخابات کارت زرد مردم بود به دولت؟‌:)) نخندونید ما رو تو رو خدا
این حرفا رو نزنن چه کنن؟ بگن گلابیاری کردیم بیرونمون کردن؟ ‎· Myri∂m
دست پیش رو گرفتن که پس نیوفتن ‎· وحید معمولی
کی گفته؟! لابد کوچک زاده و رسایی! اگه این حرفهای احمقانه رو نمی زدن که حال و روزشون این نبود :)))) ‎· همصدا
نه اونا نگفتن. یکی که خودشو دکتر میدونه و کانال تلگرام داره ‎· وحید معمولی