«حالا شهرستانی‌ها تصمیم بگیرند در اعتراض به این بی‌ادبی و عدم اعتقاد به رای و نظر مردم، در مرحله دوم انتخابات به اصلاح طلبان رأى ندهند»