تو این چند دوره‌ی اخیر انتخابات مجلس، تک رای به دکتر پزشکیان رای دادم و مستقیم رفت مجلس و دیگه تو دور دوم رای ندادم. امسال شاید رای بدم