۳-ارسال عدد ۳ به سامانه‌ی فیلان برای دریافت رمز دوم