تو این چند ماه متوجه شدم بروجردی‌های بر خلاف خرم‌آبادی‌ها و ازنایی‌ها دوست دارن کار رو با های و هوی و داد و هوار پیش ببرن، بیشتر دنبال مقصرن