User avatar

قسمت ترسناک ماجرا اینه که اصوال‌گراها سال ۹۶ دوباره میرن سراغ احمدی‌نژاد و با تایید صلاحیت یا عدم تایید صلاحیتش نظام رو به چالش می‌کشن

Comment

من بعید میدونم خود محمود بیاد. از اطرافیانش شاید بیاد

 ‎· Assal
Comment

من به نظرم بعید نیست بیاد و اونوقت دوباره روز از نو روزی از نو

 ‎· ardvisoor
Comment

اگر تا سال ۹۶ آقا زنده باشه. در صورت مرگ ایشون همه چیز به کل تغییر میکنه

 ‎· Mamad
Comment

عمرا اصولگراها روی احمدی نژاد یه بار دیگه سرمایه گذاری کنن ! اون حالا برا خودش یه جریانه

 ‎· tajkhatoon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10