خیاط علیزاده طبقه‌ی آخر پاساژ نور بغل پاساژ شیخ صفی،شلوار می‌دوزه و تعمیرات لباس انجام می‌ده، کارش خیلی خوب و تمیزه.گفتم بگم شاید لازمتون شد