خواهر رسمن ما رو علاف کرده، فردا با خودش حرف میزنم برنامه‌ی عیدشون مشخص نباشه دیگه برنامه‌ی خودمون رو پیگیری میکنم