من هنوزم مثل بچگی‌هام ذوق دارم از خریدن لباس و کفش و اینا. الان حتی ذوق شلواری رو دارم که دادم خیاط کوچیکش کنه