برعکس اگه فروشنده‌ای خوش‌برخورد و خوش‌اخلاق باشه نه تنها مشتریش میشم، بلکه معرفیش می‌کنم به بقیه که ازش خرید کنن