نزدیک عید چون مشتری زیاده، فروشنده‌ها اعصابشون خورد میشه و خسته میشن از جواب دادن به مشتری‌ها و غالبن بد برخورد میکنن باهاشون
مشتری ها هم اخلاقشون بد میشه ‎· Assal
آره هر دو طرف باید هوای همدیگه رو داشته باشه و رعایت کنن ‎· وحید معمولی