User avatar

نزدیک عید چون مشتری زیاده، فروشنده‌ها اعصابشون خورد میشه و خسته میشن از جواب دادن به مشتری‌ها و غالبن بد برخورد میکنن باهاشون

Comment

مشتری ها هم اخلاقشون بد میشه

 ‎· Assal
Comment

آره هر دو طرف باید هوای همدیگه رو داشته باشه و رعایت کنن

 ‎· وحید معمولی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10