User avatar

RT @Namak_1: خوشبوترین و گرون‌‌ترین سیگارها هم بدبو هستن. اگر برای دیگران ارزش قائل هستین، نکشین.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10