RT @Namak_1: خوشبوترین و گرون‌‌ترین سیگارها هم بدبو هستن. اگر برای دیگران ارزش قائل هستین، نکشین.