بدترین جایی که بوی سیگار اذیت می‌کنه آدمو، وقتیه که تو پیاده رو پشت سر یه آدم سیگاری راه میری و تموم هم نمیشه اون کوفتی که میکشه
من پوف میکنم همش (بازدم عمیق) تا ازش رد شم :دی ‎· sousan