User avatar

شما زبون تند و فحشای قاضی‌پور رو می‌بینید ولی مردم ارومیه و روستاهای اطراف ارومیه کارهایی که براشون کرده رو می‌بینن و بهش رای میدن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10