من فقط منتظر اون چند روز تعطیلی عیدم که تماس‌های تلفنی به حداقل برسه و مغزم یخورده استراحت کنه. واقعن دیگه نمی‌کشم این آخر سالی