بابا این کارا چیه خب تعداد نماینده‌های تهران رو بکنید ۳۱ نفر که حداد عادل هم بره مجلس، ملت درکتون می‌کنن به هر حال