شهرداری درست مثل فینال پارسال دو ست اول رو برد و ست‌های بعدی رو واگذار کرد. ست پنجم رو هم می‌بازه این‌طور پیش بره