استفاده از کلمات سخیف و توهین نه تنها در شان نماینده‌ی مجلس و سیاسیون نیست بلکه در شان من شهروند عادی هم نیست. در هرصورت محکومه