یا همین کوچک‌زاده نماینده‌ی تهران، سوابق توهینش خیلی بیشتر از قاضی‌پوره ولی مگه مردمی که انتخابش کردن اعتراض کردن؟ اعتبار نامه‌ش باطل شد؟