User avatar

تماااام. تیراختور در دومین بازی آسیایی خودش با نتیجه‌ی ۱-۰ برابر الجزیره امارات پیروز شد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10