تیراختور برای اولین بار در طول تاریخ بازی‌های آسیایی خودش، دومین بازی گروهیش رو هم برد