با این حجم و فشار کاری واقعن یه روز تعطیلی در هفنه خیلی کمه