همکارم با پلیس‌های راهنمایی رانندگی میونه‌ی خوبی نداره و غالبن باهاشون تند حرف می‌زنه مخصوصن اگه گیر بدن و گیرشون بی‌دلیل باشه