ولی قبلش باید یه چیزایی رو این‌ور در نظر بگیرن. یه مسافرت مشهد با اون قیمت هتل‌هاش رو ملت نمیتونن برن. سفر کیش چند برابر ترکیه هزینه‌شه