اول باید فکری به حال تسهیلات گردشگری داخلی بکنن بعد به ملت بگن بیایید برید به جای خارج، داخل ایران رو بگردید