بزنید شبکه تهران آقامون سراج داره با لودر از رو موسیقی پاپ رد میشه :)) در مورد سایر سبک‌ها که هیچی :))