حسام‌الدین سراج خیلی قشنگ انتقاد کرد نسبت به برخورد مسئولین با موسیقی و مخصوصن موسیقی سنتی. به لغو کردن کنسرت‌ها هم اشاره کرد