از فردا کانال‌های ماهواره‌ای فارسی تبلیغ سفر به فضا رو می‌کنن https://t.co/z2kfBuM3G9