الحمدلله ملت به همه‌چی و همه‌جای هم‌دیگه کار دارن. پیشنهاد می‌کنم یه مانیفست و چارچوبی تعیین کنید ملت طبق همون عمل کنن خیالتون راحت بشه