به جای کمپین نه به ماهی و سبزه و سمنو، کمپین نه به چارشنبه سوری و تیر و ترقه راه بندازید، والله که حتی منم پایه‌م