تشریف دارید یه سوال فنی هواپیمایی بپرسم؟ امکان دایرکت زدن ندارم @srnmhda