پرسپولیس اگه جریمه نشه و حداقل یه بازیش بدون تماشاگر انجام نشه قشنگ کمیته‌ی انضباطی هم بی‌طرفیش رو نشون میده