پارسال پرسپولیس تو همین ورزشگاه ۳ تا از تیراختور خورد؟ :))