میگه فلان کار (یه کار بزرگ و زمان‌بر و ریسکی) رو میشه انجام داد؟ میگم میشه، میگه خیلی راحت و زود گفتی میشه، فکر نکردی؟