گفتم شما هم اگه دو نفری ۷-۸ سال این حجم از کارها رو انجام میدادید و کلی تجربه‌ی کارهای سخت رو داشتید مثل من راحت میگفتید بله میشه