زندگی بچه‌های آخر خونواده سراسر غمه، غم پیری پدر و مادر، غم ناتوانیشون، غم نداریشون
:( ‎- ElnazGh
هیچی سخت تراز تحمل غم ناتوانیشون نیست...خورد میشه آدم خورد ‎- Bahareh msh
خیلی سخته ‎- وحید معمولی
پسر بزرگ توی کشور مارو نمیدونی پس ‎- sourenaface