User avatar

به خدا بک‌آپ گرفتن از یه دیتابیس چند ده مگابایتی کمتر از یک دقیقه وقت می‌بره، حجمی هم نمی‌گیره. قبل از هر کاری تو رو خدا بک‌آپ بگیرید

Comment

ما هر وقت آپدیت بزنیم حتما از اون تیبل بک اپ میگیریم

 ‎· منفی سی
Comment

شما بهترین کار ممکن رو میکنید

 ‎· وحید معمولی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10