User avatar

در احادیث و روایات در مورد مردی که بعد از یه روز فشرده‌ی کاری تازه ۱۲.۵ نصف شب توالت و حموم رو میشوره چیزی نیومده؟

Comment

می تونه به واحد مدیریت بهشت، بخشی که زیر پای مادران هست مراجعه کنه

 ‎· zYa-Bushehr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10